Kočky v Hradci

Jsme neformální sdružení občanů neochotných smířit se s tristním přístupem vedení města k problematice toulavých zvířat.

O Nás

Kočky v Hradci jsou neformální sdružení občanů města Hradce Králové, lidí mnoha rozdílných názorů a životních postojů, které spojuje láska ke kočkám a neochota smířit se s tristním přístupem vedení města a městské policie k problematice toulavých zvířat, především koček.

Mnozí se zapojujeme do pomoci dobročinným spolkům, angažujeme se i jako jednotlivci; odchytáváme, kastrujeme, léčíme, hledáme nové domovy. Suplujeme činnost odchytové služby a nefunkčního útulku, jehož otřesná pověst je známa daleko za hranicemi města i regionu.

Nevedeme politickou kampaň. Je nám srdečně jedno, kdo z jaké partaje zastává jaký post. Naším hlavním cílem je přimět kompetentní osoby a orgány k plnění zákonných povinností. Co chceme a proč:

Útulek by neměl spadat do gesce Technických služeb HK, ale být samostatnou organizační jednotkou pod Odborem životního prostředí magistrátu města Hradce Králové

MP HK neplní odchytovou službu dobře, přestože jsou odchytáři údajně odborně vybaveni a proškoleni, dopouštějí se zásadních chyb, hlavně při vyhodnocování potřeb zvířat

Příslušníci MP HK se dopouštějí přestupkového jednání, když zvíře odmítají převzít

Zjednodušit přijímání opuštěných zvířat do městského útulku

Městská policie HK i útulek často odmítá přijímat zvířata, obviňuje nálezce, že se svého zvířete zbavují nebo si ho chtějí nechat léčit

Občanům TSHK i MP tvrdí, že problém s toulavými kočkami v HK neexistuje

Občanům TSHK i MP tvrdí, že kočky (i nemocné a malá koťata) si v přírodě poradí samy

Město tak přenáší břemeno opuštěných koček na soukromé osoby a subjekty, v jejichž silách není dostatečným způsobem suplovat takto náročný a rozsáhlý úkol v aglomeraci HK

Vytvořit provozní řád útulku tak, aby zajistil včasné a správné zveřejňování nalezených zvířat

Útulek zvířata neeviduje buď vůbec nebo zveřejňuje staré fotografie jiných zvířat, ev. nevede žádnou evidenci kastrací, veterinární péče apod.

Vytvořit pro opuštěné psy i kočky vhodné podmínky

V současné době se psi i kočky nacházejí v jednom zařízení, kde z důvodu propojení kotců kanálky existuje riziko vzájemné nákazy

Domníváme se, že zvláštní budova pro depozitum koček by byla v jejich prospěch

Již nakoupený materiál a vybavení v řádu statisíců korun není využíván

Co Chceme a Proč:

Zřídit kastrační program (kastrovat co největší množství „bezprizorních“ koček a přispívat majitelům na kastraci jejich koček)

Kastrace volně žijících koček neexistuje, a proto se kočky nekontrolovaně množí, šíří se nemoci, a tím problém narůstá geometrickou řadou. Je jen otázkou času, kdy již nebude možné před tímto problémem zavírat oči, ale řešení problému bude mnohem více časově i finančně náročnější

Majitelé koček nejsou nijak motivováni k tomu, aby nechali své kočky a kocoury kastrovat

Odvolat z funkcí osoby odpovědné za stávající situaci

Andrea Horáková (současná vedoucí útulku) a její zástupce p. Kulhánek jsou odpovědní za nedodržování postupů, porušování zákona a příšerné zacházení se zvířaty až na úrovni týrání zvířat. Takovéto osoby nemají v oboru co dělat.

Ředitel TSHK Pospíšil a jeho náměstek Jeřábek celou situaci a vedení útulku kryjí a částečně se na ní i podílí

Realizovat osvětovou činnost pro zlepšení informovanosti veřejnosti o kastračním programu a fungování útulku

Občané ztratili důvěru v orgány města i v útulek, že je ochotný a schopný se o zvířata postarat.

Z důvodu neexistence finančního příspěvku na kastrace majitelům se někteří stále dopouštějí týrání zvířete tím, že nechtěná koťata tím či oním způsobem zabíjejí

Zprůhlednit hospodaření útulku

Máme důvodné podezření, že v útulku, resp. TSHK dochází k rozkrádání materiálu (krmiva, topiva apod.)

Věcné dary do útulku nejsou evidovány

Vypsat nové výběrové řízení na poskytovatele veterinární péče pro útulek

V současné době je poskytovaná veterinární péče nedostatečná, ne pouze proto, že často není vůbec útulkem vyžadována, ale také proto, že současný veterinář neposkytuje péči 24/7, což byla jedna z podmínek, kterou museli uchazeči ve výběrovém řízení splnit

Současná smluvní veterinářka potvrzuje neprofesionální smyšlené diagnózy Andrey Horákové

Petice

Připojte se k nám a pomozte nám udělat opravdové změny.

Podepsat Petici

Vaše Komentáře

O tom, že poměry v Hradci Králové nejsou zdaleka v pořádku, svědčí i mnohé komentáře v naší online petici. Některé z nich jsme vybrali a bez úprav je zveřejňujeme.

Když jsem našla na ulici koťátko, MP se mi vysmála, že se o sebe má postarat samo a z kočičího depozitu se mi dostalo té samé reakce. Pomohli až dobrovolníci. Příběh má šťastný konec, původní majitel se našel do pár dnů.

L. Š.

Našli jsme opuštěné kotě , bylo slepé a ve velmi špatném stavu , volali jsme na policii , ze jsme kotatko našli a ze samo nepřežije, policie nám řekla, ze toto není jejich starost.

G. U.

Stejna…nalezena kotata do utulku nedovezena, stacilo se zeptat kam by je vzali…bez Kocici nadeje by je vyhodili za mestem na smrt…webovky utulku a propagace zvirat taky strasna.

K. B.

Zabývám se dlouhodobě útulky v ČR do hloubky. A o útulku v HK jsem dostala od lidí za několik let spoustu negativních referencí. Majitelka má krom útulku i pohřební službu. Veterinární péče je tudíž odbývaná na základní nejnutnější položky. Staré pejsky utrácejí, aby nezatěžovali rozpočet města.

D. Š.

Ráda podepíšu. Celá rodina, už delší dobu, podporujeme spolky jak v HK, tak u nás v Náchodě. Co zde popisujete, jako například kastrační program, by mělo být automaticky ve všech městech. Snad i můj podpis pomůže, aby se dál nešířilo nelidské chování ke zvířatům.

A. J.

Jedno z největších měst v republice vyhazuje koťata na ulici s tvrzením, že od dvou měsíců se o sebe dokáží postarat, což je nesmysl. Z vlastní zkušenosti vím, že vyhodí i kotě ve věku pod dva měsíce, navíc se zápalem plic a horečkou. Hradec mě svým přístupem velmi zklamal.

E. Š.

Podepisuji, protože nemám pocit, že je zvířectvo v Hradci Králové dostatečně staráno. Vadí mi zrušení kočičího depozitu na Letišti, vadí mi negativní přístup pomocí zvířatům, ať od MP nebo samotného útulku. Ráda bych byla na své rodné město pyšná, bohužel poslední dobou není za co.

Ř. T.

Cituji z webu MP HK „Co dělat s nalezenými mláďaty?“https://www.hradeckralove.org/co-delat-s-nalezenymi-mladaty/d-76555/p1=25323 „Pokud jsou koťata starší dvou měsíců a nezraněná, jsou schopna si obstarat potravu a ve volné přírodě přežít. „To myslí jako vážně město, nebo MP, neboli toto ofic. sděluje občanům? Tedy že kotě (kočky domácí) patří do volné přírody, na ulici, že se samo o sebe postará, když mu jsou jen 2 měsíce? Jaká je asi pomoc města zvířatům, když tohle zveřejní?

P. P.

Blog

Chcete se dočíst více o všech případech, které se staly? Podívejte se na náš blog!

Blog

Kontaktujte Nás

Uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu, připomínky, komentáře, stejně tak i vaše zkušenosti s útulkem, městskou policií nebo úředníky v Hradci Králové.

Email

KockyvHradci@gmail.com

Tel.

+420 776 192 783